Det lille brødunderet

10569059_250770758380488_3579741285891877_n

I Evangeliet hører vi om hvordan en stor folkemengde fulgte etter Jesus, og de hadde ikke noe å spise. Jesus synes synd på folket, og han forretter det som har blitt kalt «det lille brødunder». Ut av syv brød metter Jesus omlag 4000 mennesker. Hva viser dette oss? Jo, Jesus har medlidenhet med oss og vil ta vare på oss om vi følger Ham. Jesus ser at folket har fastet i ørkenen i tre dager for å høre evangeliet. Dette viser oss at når vi anstrenger oss for å følge Ham, da kommer han oss til hjelp, hvor enn vi er Den hellige Serafim av Sarov sier «ingen kan be med full mage». Her ser vi at Gud høre våre bønner selv før vi ber.

Videre viser dette underet frem imot den hellige nattverden, der Jesus metter vår åndelige hunger. På samme måte som den fysiske hunger, vil den åndelige hunger stilne, om man ikke jevnlig tar til seg næring. Jesus lærer oss i Fadervår at vi skal be om ‘daglig brød’. Daglig brød er også den åndelige næring. Åndelig daglig brød henspiller nok først og fremst på å ofte ta del i nattverden. Men bønnen viser oss også at det er viktig å daglig nære sin sjel med Guds Ord gjennom åndelig lesning og bønn.

Translate »