Dødens kultur

Klippet ut fra: https://www.oca.org

Dødens kultur stikk hovudet fram. På slagmarka, på gynekologisk avdeling, i karrierestigen og på vellysta sin marknad. I ei samtid som vel effektivitet og sjølvrealisering framom nestekjærleik skjer det.

Dei veikaste bukkar under fyrst.

I Nain møter Jesus dødens tog i byporten. Til dei sterke seier han: Memento mori (Hugs du skal døy)! Til dei syrgjande: Eg er Herren over dødens makt.

Døden er ikkje til å leike med. Gud reknar alle menneske som verneverdige. Han seier: Kom til meg, alle som kjempar med dødskreftene.

Les Luk 7,11-17

Translate »