Epifania – 6. januar

Ordet «epifania» betyr åpenbarelse og har sin bakgrunn i Matteusevangeliet der vi får høre: «Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne gå opp, og vi er kommet for å hylle ham».

De tre vise menn bar med seg gull, røkelse og myrra som er bilder på datidens tre kjente verdensdeler – Europa, Asia og Afrika. Med de tre vise menn som fulgte stjernen på veien mot Betlehem er Kristus blitt åpenbart for hele verden.

Translate »