Epifania – 6. januar

Ordet «epifania» betyr åpenbarelse og har sin bakgrunn i Matteusevangeliet der vi får høre at: «Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne gå opp, og vi er kommet for å hylle ham».

De tre vise menn bar med seg gull, røkelse og myrra som er bilder på datidens tre kjente verdensdeler – Europa, Asia og Afrika. Med de tre vise menn som fulgte stjernen på veien mot Betlehem er Kristus blitt åpenbart for hele verden. Fr. Asle Ambrosius har skrevet mer om de tre vise menn i denne teksten.