Evangelium for rike?

«Du skal itte få ein dag i mårå,» seier Jesus til den rike mannen. Vi er rike. Vi har sikra framtida vår med verdas største pengefond. Finst det evangelium for rike?

Der er ein avgrunn i livet, ein som ingen menneske kan kome over: Avgrunnen mellom det å leve av rikdom og å leve av miskunn. Den som ikkje treng miskunn, gir det heller ikkje. Den sjølvforsynte er på feil side av avgrunnen. Og det gis ikkje eit da capo.

Det er ikkje von for den sjølvforsynte. Evangeliet er at Lasarus stadig forkynner at «Gud er min hjelpar». Gud spør etter menneske som lever av miskunn. Den er von for den som oppdagar Lasarus og vender om til Gud.

Idag er nådens tid. Les gjerne Lukas 16,19-31.

Translate »