Femte søndag i påsketiden

Søndag 10. mai åpner vi med ordinære høymesser i kirken i Sjøfarendes aldershjem på Nordnes. Derfor er det kanskje ikke tilfeldig at evangelieteksten denne søndagen er hentet fra Jesu egen bønn for sine disipler.

I Johannes kapittel 17 får vi høre Herren be for dem som tilhører ham. Han ber om at de både må bli holdt borte fra fienden og bli helliget. I en tid der verden er sterkt preget av pandemiutbruddet og alle følgene det får for oss alle, er det godt å vite at den fremste forbederen vår er Herren Selv.

Dere er hjertelig velkommen tilbake til kirken igjen. Selv om smittevernstiltakene fremdeles vil prege kirkerommet, blir det godt å få samles igjen i Guds hus.