Fjerde søndag i advent

Teksten for dagen er Lukas 1,26-38 – en tekst som drar linken tilbake til Marias bebudelsesdag den 25. mars – festdagen for Kristi unnfangelse. Vi får altså høre om hvordan Gud sender engelen Gabriel til Maria for å fortelle henne om at hun skal bli mor til verdens frelser.

Mange har skrevet lange og gode tekster om dette mysteriet, men her har dere også to korte utdrag til å reflektere over fram mot julehøytiden:

På samme måte som Eva bar fram en menneskehet som var dømt til synd, bærer Maria fram den nye Adam som ved sin nåde skal oppdra det nye mennesket (Beda den ærverdige, 672-735).

Og på samme måte som Ånden kom ned over Maria for Kristi unnfangelse, kommer nå Ånden ned over brødet og vinen for å skape det nye menneskets måltid – nattverden – som er Kristi kropp og Kristi blod for de troende (Johannes av Damaskus, 676-749).

Translate »