For alle helgner

«Dog er i Åndens mening Alt her hun Herren nær
Har hellig søt forening Med Herrens venner der.»

Dette er tema for Alle helgens dag som feires fk søndag i Sta Sunniva. Dagen er til for å minnes de troende vi kjenner, de som ikke er kjent for all verden.

Helgener er som salt, sier Jesus. Salt i såret, salt i maten, salt på jorda. Men også som hår i suppa og rusk i maskineriet. Ikke blodløse og aggresjonshemma, men mennesker av kjøtt og blod. Engang synderer som vi, men de levde i nåden.

De er renset i Kristi blod. Derfor blir fortellingen om dem en fortelling om Jesus og veien til ham.

Mer om dette på søndag i kirken. Velkommen til kapellet i 3. etasje i Sjøfarendes Aldershjem, Haugeveien på Nordnes, kl 11.

Les Matteusev. 5,1-12.