Førfaste – sexagesima

Dette er andre søndag i førfasta og markerer at det er seksti dager igjen til påske.

Tanken bak ei førfaste er at vi skal gjøre oss klare til den store åndelige reisa en fasteperiode kan være. Vi skal bruke tida til å breie grunnen i eigne liv, vende blikka innover i oss sjølve og åpne opp for Herrens vilje.

Evangelieteksten er henta fra Johannes og handler om reaksjonene på Jesu undervisning om han sjøl som Livets brød. Etter dette trakte mange av disiplene seg unna, og Jesus står tilbake med de tolv. Han spør dem: «Vil dere også gå bort?» Vi veit kanskje hva Peter svarte, men hva vil vi svare?

Translate »