Første søndag etter epifania

Ordet «epifania» betyr åpenbarelse og har sin bakgrunn i Matteusevangeliet der vi får høre at: «Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne gå opp, og vi er kommet for å hylle ham».

De tre vise menn bar med seg gull, røkelse og myrra som er bilder på datidens tre kjente verdensdeler – Europa, Asia og Afrika. Med de tre vise menn som fulgte stjernen på veien mot Betlehem er Kristus blitt åpenbart for hele verden. Fr. Asle Ambrosius har skrevet mer om dette på den nordiskkatolske bloggen.

Epifania – eller åpenbarelsedagen, er en gammel kristen tradisjon og har også blitt feiret til minne om Jesu dåp. Derfor er det dette vi får høre om i evangelieteksten på den første søndagen etter epifania:

«Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden dale ned over og bli hos, han er det som døper med Den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet: Han er Guds Sønn.»» (Utdrag fra Joh. 1:29-34).