Første søndag i advent

Kommende søndag markerer vi første søndag i advent. Advent er en periode med fire søndager som etter vestlig tradisjon skal minne oss om de fire tusen åra før Kristi fødsel og er således ei ventetid. Sjølve ordet «advent» tyder «komme», og dette er den grunnleggende tanken i perioden; Herren kommer. Det gjør han på tre måter. Først kommer han til oss som det lille barnet i krybben. Så har Kristus et siste komme i makt og herlighet og til slutt kommer Jesus til alle de som kommer til ham – jf. Joh. 14:23.

Advent er en tid for alvor og bot. Advent er en fasteperiode. Den liturgiske fargen er fiolett, og vi bruker ikke lenger Gloria-leddet i liturgien. Den vanlige nattverdsbønna blir bytta ut med eukaristibønna etter st. Basilius, og prekenene blir dempa.

Første søndag i advent vil vi tenne den sjuarmede lysestaken vår og lese sju profetiske tekster som viser oss hvordan Kristi komme var varsla i det gamle testamentet. Vi vil også tenne det første lyset i adventskransen vår og markere inngangen til perioden med personlig forbønn og salving av de som ønsker dette i messen.

Søndagens lesninger: Profetiske lesninger: 1. Mos. 3:1-15, 2. Sam. 7:12-16, Jes. 7:10-14, Jes. 9:2-7, Jes. 35:1-6, ES. 34:11-16, Mal. 3:1-3. Nytestamentlig epistel: Rom. 13:11-14. Evangelieteksten er Matteus 21:1-8. Celebrant er fader Olav Paulinus.

Leave a Reply