Generalsynode og kirkestevnet


Program

Fredag 7. august
kl. 11.00-14.00
 Møtet i generalsynoden, inkl. kort lunsj
kl. 15.30
 Ettermiddagskaffe
kl. 16.00-17.00
 Foredrag av erkebiskop Anthony Mikovsky
kl. 17.00-18.30
 Presentasjon av menigheter, misjoner og administrasjoner – Norge, Sverige, Tyskland,
Frankrike, Ungarn, England og Italia
kl. 18:30
 Middagsbuffet
Lørdag 8. august
kl. 09.00-09.30
 Morgenbønn
kl. 10.00-15.00
 Sightseeing m/lunsj – Oslo city og Bygdøy. Program og priser finnes på påmeldingsblanketten.
kl. 16.30-17.30
 Biskop og kleresi i møte med erkebiskop Anthony Mikovsky og fr Robert Nemkovich, jr
kl. 18.00
 Festsvesper
kl. 19.30
 Middagsbuffet
Søndag 9. august
kl. 11.00
 Høymesse og kirkelunsj
kl. 14.00
 Avslutning av kirkestevnet
– Generalsynoden og gudstjenestene finner sted i St. Johannes Døperen kirke, Kierschows gate 10
– Øvrige møter og samlinger i Mor Guldbergsalen på Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggaten 15a