“Han som kommer i Herrens navn.”

Neste messe i Sta Sunniva blir palmesøndag, 9. april, kl. 11. På Palmesøndag hyller vi kongen inkognito, den ukjente. Det er dobbel bunn i palmesøndagens fortelling.

Vår læremester får være Maria som brakte Jesus et offer og salvet hans føtter med nardus før inntoget i Jerusalem. Hun gav mer enn hun hadde råd til. Hun gav alt. Til velbegrunnet kritikk fra de fornuftige.

Nardussalven står for kjærlighetens sløseri. Hennes offer fylte huset med velduft, slik Noas offer fylte jorden og slik vismennenes offer fylte stallen i Betlehem. Slik skal Kristi offer fylle hele verden med himmelsk vellukt. Her ligger også et kall til oss.

Mer om dette i kirken på palmesøndag kl. 11. Velkommen i Sjøfarendes kapell, Haugeveien 35, på Nordnes. Prest er fr. Eyolf Kirill Berg.