«Han som kommer i Herrens navn.»

Vår læremester får være Maria som brakte Jesus et offer og salvet hans føtter med nardus før inntoget i Jerusalem. Hun ga mer enn hun hadde råd til. Hun ga alt – til velbegrunnet kritikk fra de fornuftige.

Nardussalven står for kjærlighetens sløseri. Hennes offer fylte huset med velduft, slik Noas offer fylte jorden og slik vismennenes offer fylte stallen i Betlehem. Slik skal Kristi offer fylle hele verden med himmelsk vellukt. Her ligger det også et kall til oss.

Translate »