Heldige eller hellige

«Dog er i Åndens mening / Alt her hun Herren nær /
Har hellig søt forening / Med Herrens venner der.»

Alle Helgens dag er minnedag for de troende som er borte fra vår verden. Og samtidig i åndelig fellesskap med oss. I den himmelske hærskare er sikkert ansiktene til noen vi gjenkjenner. Engang kanskje slitne og rynkete, nå strålende av Guds herlighet.

Helgener viser oss veien. Ikke fordi de var heldiggriser eller blodløse snillister. De var mennesker av kjøtt og blod. Syndere engang, men de levde i nåden. Renset i Kristi blod. Derfor hellige.

Det gjør fortellingen om dem til en fortelling om Jesus og veien til ham.

Translate »