Helgemesse

På den gamle primstaven er 01. november markert med et kors og et skip som står bak-fram. Dagen blir kalt for helgemesse og er en minnedag for alle helgener og særlig de vi ikke kjenner navnet på.

Helgemessefeiringen er en påminnelse om at de hellige står sammen med oss både i liv og tjeneste. De er med oss i det vi kaller «de helliges samfunn». De viser oss til Kristus gjennom ord og gjerning. Deres liv inspirerer oss og deres forbønn følger oss.

Translate »