Helgemesse

allsaintsicon2

På den gamle primstaven er 01. november markert med ein kross og eit skip som står bak-fram. Dagen blir kalla for helgemesse og er ein minnedag for alle helgenar og særleg dei vi ikkje kjenner namnet på.

Den påfølgjande dagen er Alle sjeles dag der vi legg vekt på å be for alle som er døde i trua på Kristus: «På denne dag man bede må, for all den synd som utestå», står det i ei gamal kjelde.

Vi feirar helgemesse søndag 02. november klokka 11.00. Lesning: NT-epistel: Åpenb. 7:2-12 og evangelietekst: Matteus 5:1-12. Vi ber Alle helgens-litaniet.

Celebrant er fr. Olav Paulinus og predikant er biskop Roald Nikolai Flemestad.

Leave a Reply