Invitasjon til oldkirkelig forum i Bergen

Godt nytt for alle med interesse for de første kristne: Et møtepunkt for å lære mer om oldkirken lanseres i Bergen i disse dager. Tiltaket bærer navnet ’Oldkirkelig Forum’ og er ment å bli et økumenisk samlingssted.

Det har vært voksende interesse den senere tid for kristendommens røtter. På utenlandsreiser har folk møtt kristne fra andre kirkelige tradisjoner. Her til lands er det kristne nærværet mer fargerikt enn noen gang.

Samtidig sekulariseres den kristne kulturen i Vesten og mange kirker sliter med oppslutningen. I en slik samtid spør flere etter hvordan kristne levde og lærte den tiden kristendommen som en livskraftig bevegelse bredte seg fra Jerusalem. Kirkefedrenes skrifter trykkes og leses av folk fra ulike kirkesamfunn.

Oldkirkelig Forum vil være et økumenisk møtepunkt for alle interesserte som ønsker å lære mer. Fokus vil bli satt på lære, liv og kristen praksis de første kristne århundrer.

Lørdag 13. mars blir første anledning til å møtes. Møtested er Centralkirken, like ved Fløybanen. Kl. 10.30 holder Peder Solberg, førstelektor ved NLA Høgskolen, foredrag om: “Hvordan levde man etter Jesu ord i oldkirken?»

Etter foredraget og en kaffipause blir det anledning for deltakerne å stille spørsmål og drøfte dagens tema.

Slike samlinger vil bli arrangert regelmessig med ulike innfallsvinkler til de første kristne. Formålet er å spre informasjon om og skape interesse for bøker og artikler fra og om denne tiden (de første 1000 år) i Kirkens liv. Vi kommer sammen som på et forum (torg) i antikken til samtaler for å dele kunnskap og innsikt. Den enkelte vil selv være fri til å trekke konklusjoner og foreta praktisk oppfølging i de sammenhenger en står i.

Flg. økumeniske invitasjonsgruppe stiller seg bak denne innbydelsen: kapellan William Grosås, Den norske kirke pastor Dag Martin Østevold, Metodistkirken Stig Magne Heitmann, Kristkirken/Åpne Dører pater Erik Heyerdahl Holth, Den romersk-katolske kirke fader Theodor Svane, Den ortodokse kirke fader Ottar Mikael Myrseth, Den nordisk-katolske kirke