Innflyttelsesfest – Kirke kaller menighet!

I mange år har Sta. Sunniva menighet levd en noe anonym tilværelse med tilhold i et ruvende bygg ytterst på Nordnes, Sjøfarendes Aldershjem. Dette året har vi tatt steget over i noe lettere tilgjengelig og et forhåpentlig mer synlig nærvær i Døvekirken i Kalfarveien 77. Dette ønsker vi å markere med å invitere til en gjestfri messe søndag 9. mai kl. 18.00.

Invitasjonen går til venner, bekjente og interesserte. Vårt håp er å kunne være et synlig Kristi nærvær i byen som mennesker kan søke til og der finne sitt åndelige hjem.

Vi legger ikke skjul på at vi trenger å bli flere for å kunne være en levende og pulserende menighet, og utfordrer våre venner til å spre ryktet om oss og invitere inn mennesker som vil bli kjent med oss og finne ut om dette er stedet de kan ha sitt åndelige hjem.

Messefeiringen vil denne søndagen være gjestfri. Alle troende inviteres til nattverdbordet, og etter messen dekkes det til kirkekaffe/kveldsmåltid i menighetssalen med en kort orientering om kirken vår. Velkommen.

PS: Vi praktiserer de nasjonale smittevernreglene for «… arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.»