Korsmesse om høsten

Søndag 15. september skal vi feire den gamle minnedagen som på primstaven har fått navnet Korsmesse om høsten. I den vestlige kirke er dagen til minne om da Helena, mor til keiser Konstantin den store i Konstantinopel, reiste til Jerusalem og fant igjen det korset som vår herre og mester Jesus Kristus døde på.

Dagen er også til minne om at Jesu kors ble gjenerobret fra perserne av den romerske keiser Heraklios og på ny reist på Golgata rundt år 629. Minnedagen er 14. september.

Korsmesselesning:  NT-epistel: Fil 2:5-11 og evangelietekst: Joh 12:31-36.