Krismering og fest

Bergen

Kommende søndag (01. juni) er det krismering (konfirmasjon) og medlemsopptak i sta. Sunniva menighet. Etter skikk og bruk i Vestkirka er det biskopen som står for dette, og vi får besøk av biskop Roald Nikolai. Han vil celebrere og preke.

Ved krismeringa får kandidaten på nytt erfare Den hellige ånd og blir utrusta med hans gaver. Derfor ber biskopen denne bønnen over den som skal konfirmeres: “Allmektige, evige Gud, du som har gjenfødt (kandidaten) ved vann og Hellig Ånd, og som har gitt han tilgivelse for alle hans synder, vi ber deg: Skjenk (kandidaten) Åndens syv gaver. A: Amen B: Vidoms og innsikts Ånd. A: Amen. B: Råds og styrkes Ånd. A: Amen. B: Kunnskaps og fromhets Ånd. A: Amen. B: Fyll (kandidaten) med gudsfrykts Ånd, og besegl han med korsets tegn, så han lever i nåden til det evige liv. Ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg lever og råder i Helligåndens enhet, én, sann Gud fra evighet og til evighet. A: Amen”.

Kommende søndag er også sjuende søndag i påsketida, og tekstene for dagen er: GT; Esek 36,22-28, NT; 1 Pet 4,7-14 og evangelietekst; Joh 15,18-16,4.

Dere er alle velkommen søndag klokka 11.00!