Kristi kongefest

Likegyldighet er verdens mest lettvinte livsløgn. At det finnes ingen Gud. Ingen djevel.

Ingen å stå til ansvar for. Intet å stå til ansvar med. Da gjør jeg med mitt som jeg selv vil.

Resultatet er gjerne et selvsentrert menneske. Likegyldighet er som kjent kjærlighetens motstykke.

Kirkeårets siste søndag kaller oss til regnskap for det livet vi har fått som gave.

Denne søndagen, Kristi kongefest, feirer vi med hvit farve. For Kongen som skal dømme
oss, styrer sitt rike med barmhjertighet og betaler vår skyld med sitt eget blod.
“Konge stor i makt og velde, du som let din nåde gjelde, frels meg du, all kjærleiks kjelde.”

Translate »