Kyndelsmesse

stblaise7

2. februar er det kyndelsmesse. Dagen er ein festdag til minne om Jesus som barn vart boren fram i templet i Jerusalem førti dagar etter fødselen og har såleis ein gamal jødisk tradisjon bak seg (3. Mos. 12: 2-4). Festen vart difor tidleg ein kristen festdag, og pilegrimen Egeria skildrar kyndelsmessefeiringa i Jerusalem allereie i år 386.

Ordet “kyndel” kjem av det norrøne ordet “kyndill” som tyder vokslys. Dette fordi det på kyndelsmesse er vanleg å velsigne lysa som ein brukar både i kyrkja og heime.

GT-lektie: Mal. 3:1-5, NT-epistel: Hebr. 2: 14-18 og evangelietekst: Lukas 2:22-40.

Det blir velsigning av lys i forkant av messa, så ta gjerne med lys som de ønskjar å få velsigna.

Celebrant og predikant er fader Svein Bartolomeus.

Leave a Reply