Maria bebudelse

annuncia01

Tirsdag 25. mars feirer vi Maria bebudelse. Dagen er til minne om da erkeengelen Gabriel kom til jomfru Maria og forkynte at hun skulle føde Kristus. Dagen blir også kalt for Marimesse om våren eller også Vårfrumesse, og er en av de store festdagene i kirkeåret.

Sta. Sunniva menighet feirer Maria bebudelse i Hidlerkapellet på Tegland i Fusa kommune klokka 19.00. De som kommer fra byen bør ta ferga Hattvik-Venjaneset og ikke seinere enn klokka 17.50. Kirkekaffe i etter messa. Vel møtt!

Leave a Reply