Maria innsoving

image

Fredag 15. august kl 18.00 vert det feira gamalkatolsk messe i Holdhus gamle kyrkje i Hålandsdalen. Messa vert feira i høve «Marias innsoving», minnedagen der me høgtidar dødsdagen til Maria møy, Guds mor.

Marias innsoving har lang historie som minnedag i Kyrkja. Alt på 100-talet markerte den kristne kyrkja denne dagen. Maria vitna på ein heilt spesiell måte med sitt liv om Jesus Kristus. Ho som fødde Jesus var Kristus-berar på ein særleg måte, men viser samstundes alle kristne at me òg skal vera Kristus-berarar i våre samanhengar. Maria er eit sterkt symbol på kva Gud kan gjera i og gjennom menneske. Maria sa ja til Herren, og som den fyrste kristne var ho ikkje berre eit vitnemål i ord, men eit vitnemål i gjerning og liv. Ved sin død fullende ho livet i Jesus Kristus, Han som var hennar Son og Herre.

Velkomne til messe på fredag!