Marias hensovnelse

Avfotografering av ikonet “The eternal sleep”. ROØ

Kommende søndag feirer vi dagen for Marias hensovnelse – også kalt for Marimesse. Dagen avløser den to uker lange hensovnelsefasten og har en lang historie som minnedag i Kirken. Alt på 100-tallet markerte den kristne menighet dagen.

Maria vitnet med sitt liv om Jesus Kristus på en helt spesiell måte. Hun som fødte Jesus var  Kristus-bærer på en særlig måte, men viser samstundes at alle kristne også skal være Kristus-bærere i våre sammenhenger.

Maria er dessuten et sterkt symbol på hva Gud kan gjøre i og gjennom mennesker. Du kan lese mer om Maria og festdagen her: mer her.