Marias innsovning

Avfotografering av ikonet «The eternal sleep». ROØ

15. august feirer vi dagen for Marias innsovning – også kalt for Marimesse om høsten, en dag som har en lang historie som minnedag i Kirka. Alt på 100-tallet markerte den kristne menighet dagen. Maria vitna på en heilt spesiell måte med sitt liv om Jesus Kristus. Hun som fødte Jesus, var Kristus-bærer på en særlig måte, men viser samstundes at alle kristne òg skal være Kristus-bærere i våre sammenhenger.

Maria er dessuten et sterkt symbol på hva Gud kan gjøre i og gjennom mennesker. Gud sier i første mosebok at det skal komme en kvinne hvis livsfrukt skal gjøre ende på slangens list og bringe tilbake rettferdighet og salighet til menneskeslekta. Denne kvinna er Maria, den nye Eva. Der Eva lot seg friste følger Maria Guds vilje og føder Kristus – den nye Adam som gjenoppretter liv og salighet for oss alle.

Festdagen for Marias innsovning markerer også en forskjell mellom Den nordisk-katolske Kirke og Den romersk-katolske Kirke. Vi feirer dagen lik Den ortodokse Kirke, til minne om hennes naturlige død mens romerne feirer at hennes syndfrie legeme og sjel ble rykka opp til himmelen før hun døde slik Enok og Elia ble det.

Likevel har vi samme forståelse av at hun sammen med alle de hellige er våken til stede i himmelen og der går i forbønn for oss og tar del i gudstjenestefeiringa vår.

Translate »