Menighetens hjemmesider i ny drakt

Sta. Sunnivas hjemmesider framstår nå med et fornyet utseende, tilsvarende Den nordisk-katolske Kirkes nasjonale hjemmesider. Det er et ønske at Kirkens hjemmesider skal ha et felles design, slik at det blir lett å navigere fra menighet til menighet. Vi håper at dere som besøker Sta. Sunnivas hjemmesider bir fornøyde med det nye designet og de nye menyene som forhåpentlig gjør det lettere også å finne igjen eldre artikler som ikke lenger står på framsiden. Bla gjerne i arkivet. Det er mye der som er vel verd å lese.

Translate »