Mikkelsmesse

mi583x

Førskommende søndag feirer vi Mikkelsmesse. Dette er en kirkehøytid viet til erkeengelen Mikael. Den feires 29. september hvert år. I Norge var Mikkelsmesse helligdag frem til 1770.

Merket for Mikkelsmesse på primstaven er som regel en vekt, et attributt som har vært knyttet til Mikael. I folkelig tradisjon har Mikkelsmesse vært en viktig innhøstingsfest og derfor en av de store merkedagene i året.

Det er fader Roy-Olav som forretter og preker. Den gammeltestamentlige lektien er 1. Mos. 28:10-17. Nytestamentlig epistel er Hebr. 11:1-14 og evangelieteksten finner dere i Johannes 1:47-51.

Leave a Reply