«Min trøster i liv og død» – pinsedag

I gamle dager bad klokkeren ved starten av norske høymesser en bønn til Den Hellige Ånd, ’trøsteren i liv og død’, om å åpne våre hjerter for Guds tiltale.

«Åndelighet» åpner gjerne for et mangfold av diffuse forestillinger. Men pinsens Ånd er Guds, den tredje person i Gud, som går ut fra Faderen og tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen og som har talt gjennom profetene

Guds Ånd virker overalt, men i sin fylde gis han i kirkens fellesskap. Ånden blåser dit den vil, men selve stormsenteret er i Kirken, i Ordet, sakramentene, embete og tjenester, i nådegavene og den innbyrdes kjærlighet. Gud gir oss barnekårets Ånd som roper til Gud: Abba, Far!

Translate »