Om menigheten

I flere hundreår etter reformasjonen ble det snakket om ”gamletroen” her i landet. Fremdeles kan man enkelte steder høre eldre bruke dette uttrykket om den troen som hadde sine røtter i Bibelen og den eldste kirke og som kom til Norge fra de britiske øyer seint på 700-tallet.

Gamletroen var ”den udelte kirkes tro” slik vi finner den hos de første kristne, hos kirkefedrene, helgenene og martyrene og som ble bevart fra generasjon til generasjon og til slutt plantet i norsk kultur og tradisjon. Vi i Den nordisk-katolske kirke har i dag tatt vare på denne kristendommen og bærer videre tradisjonen fra de norske helgenene.

Teologisk ligger vi derfor i skjæringspunktet mellom Den romersk-katolske og Den ortodokse kirken. Teologien er østlig mens vi feirer messene etter vestlig tradisjon. Vi er derfor en gammelkatolsk kirke – en vestlig kirke som ikke er underlagt pavekirken, men som likevel er katolsk og som har rett embetsordning. Du kan lese mer om vår teologi og historie på den skandinaviske hjemmesiden.

Sta. Sunniva er én av Den nordisk-katolske Kirkes to menigheter på Vestlandet. Menigheten er oppkalt etter Bergens skytshelgen, den hellige Sunniva som led martyrdøden på Selje. Den irske kristendomsformen Sunniva representerte, sto på samme måte som dagens gammelkatolisisme i skjæringspunktet mellom østlig og vestlig tradisjon, og den hellige Sunnivas tro lever derfor videre i  Sta. Sunniva menighet.

+Ottar Mikael Myrseth er biskop for Den nordisk-katolske kirke. Biskopen er apostlenes direkte etterfølger og knytter den lokale kirke til apostlenes lære og vitnesbyrd. Biskopen skal lære, beskytte og påse at den lokale kirke i tro, lære og i tilbedelse holder fast ved det som er gitt oss gjennom Kirkens overlevering. Han er også en link mellom den lokale kirken og hele den katolske kirke i fortid som i nåtid.

Translate »