2. søndag i faste – “Å leva det er å tilgje.”

Synd og kjærleik heng ihop, seier Jesus. Lite synd, lite kjærleik. Og omvendt.

Tilgongen til Guds nåde er open, men utan syndserkjenning, inga syndsvedkjenning eller syndstilgjeving.

Kong David erkjente: «Eg har synda mot Herren.» Då svara profeten Natan: «Så har òg Herren teke bort synda di. Du skal ikkje døy.» Slik er skriftemålet Gud har gitt oss. Absolusjon er sakrament.

Difor søkjer vi Gud og går til messe. Der kan vi gje han alt: Tårer, synd, skam, vår historie, vår alabasterkrukke, vår kropp og sjel. ”Jesus, meg selv jeg deg bringer / legger med ned for din fot / at du meg evig skal eie / jeg er jo kjøpt med ditt blod!”

Les Luk 7,36-50

Førfaste – sexagesima

Søndag 20. februar feirer vi sexagesima i sta. Sunniva menighet. Dette er andre søndag i førfasta og markerer at det er seksti dager igjen til påske.

Tanken bak ei førfaste er at vi skal gjøre oss klare til den store åndelige reisa en fasteperiode kan være. Vi skal bruke tida til å breie grunnen i eigne liv, vende blikka innover i oss sjølve og åpne opp for Herrens vilje.

Evangelieteksten er henta fra Johannes og handler om reaksjonene på Jesu undervisning om han sjøl som Livets brød. Etter dette trakte mange av disiplene seg unna, og Jesus står tilbake med de tolv. Han spør dem: «Vil dere også gå bort?» Vi veit kanskje hva Peter svarte, men hva vil vi svare?

Kyndelsmesse

stblaise7

2. februar er det kyndelsmesse. Dagen er en festdag til minne om at Jesus som barn ble båret frem i templet i Jerusalem førti dager etter fødselen og har dermed en gammel jødisk tradisjon bak seg (3. Mos. 12: 2-4). Festen ble tidlig en kristen festdag, og pilegrimen Egeria beskriver kyndelsmesse-feiringen i Jerusalem allerede i år 386.

Ordet “kyndel” kommer av det norrøne ordet “kyndill” som betyr vokslys. Dette fordi det på kyndelsmesse er vanlig å velsigne lysene som man bruker både i kirken og hjemme.

Vi feirer kyndelsmesse onsdag 2. februar kl. 18.00 i lokalene til Døvekirken i Bergen, Kalfarveien 77. 

Det blir velsigning av lys i forkant av messen, så ta gjerne med lys som dere ønsker å få velsignet.

 

Tredje søndag etter epifania – hos deg er livets kilde!

Den åndelige tørst sin søndag. Menneske jakter på livets vann, men brønnene er sprukne. I velstandssamfunnet sliter vi både politisk, moralsk og helsemessig. Kvoteregulering, overproduksjon, overforbruk, dårlig samvittighet og usunn livsstil tyder på det.

I Guds rike er overflod normaltilstand. ”Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.” I Sverige heter matbutikkene ’Livsmiddel’. I Guds rike heter det ’nådemiddel’. Jesu livsmiddel er melk, brød, vin og vann. Og de er gratis. «Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet.»

Vel møtt til messe i Sta Sunniva søndag kl. 11.00 i Døvekirken, Kalfarveien 77.

Andre søndag i juletida

Vi må vedkjenne oss mørket i verda. Vi trenger å bli minna på at kong Herodes er ekte – ikke bare på Jesu egen tid, men også i dag. Historia om Herodes og barnemorda har levd i menneska heilt siden hendinga i Betlehem julenatt. Ja, faktisk har historia levd i menneska til alle tider, og kong Herodes er fremdeles iblant oss og kanskje mer enn noen gang. Der er alltid noen som vil øydelegge livet, øydelegge det som er helliget.

Vi feirer andre søndag i juletida 2. januar klokka 18:00 i lokalene til Bergen døvekirke (Kalfarveien 77). Hjertelig velkommen!

 

Velsignet julehøyttid!

“Fred over jorden, Menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født!” (B.S. Ingemann)

Neste messe er søndag 2. januar klokken 18:00 i Bergen Døvekirke. Velkommen!

Andre søndag i advent

F561astetider er tider for å ta ein realitetsjekk i livet. Det er tider for å stresse ned, vere meir reflekterte og tenkje igjennom kvar ein står i forhold til kyrkja og det åndelege livet sitt. Fastetider er tider for å gå nærare sine åndelege rettleiarar, søkje skriftemål hos prestane og førebu seg på høgtida som alltid kjem etter ein fasteperiode.

Advent er ei slik fastetid, og vi feirar andre søndag i advent 5. desember klokka 18.00 i Bergen Døvekyrkje, Kalfarveien 77. Velkomen!

Kristi kongefest

Kristi kongefest markerer slutten på kirkeåret. Vi har nå vandret med Jesus fra før han ble født til han døde. Vi har vært med på oppstandelsen hans fra de døde og hans himmelfart. I dag er sirkelen sluttet, og vi står igjen med Kristus som konge i Guds rike og hans gjenkomst i herlighet for å dømme levende og døde.

Les mer om Kristi kongefest på denne lenken.

Vi feirer Kristi kongefest 21. november klokka 18:00 i Bergen Døvekirkes lokaler i Kalfarveien 77. Velkommen!

Jakobsliturgien 24. s. etter pinse

Vi nærmer oss nå kirkeårets slutt, og denne søndagen får vi være vitne til Jesu klagerop over byen Jerusalem.  “Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg!” sier Jesus i evangeliet etter Matteus.

Denne søndagen feirer vi med jakobsliturgien klokken 11:00 i Bergen døvekirke. Velkommen!

Gjestfri messe med åpent nattverdsbord

Søndag 3. oktober kl 18.00 ønsker vi å invitere venner, bekjente og interesserte til gjestfri messe med åpent nattverdsbord.

Vårt håp er å kunne være et synlig Kristi nærvær i byen som mennesker kan søke til og der finne sitt åndelige hjem.

Vi legger ikke skjul på at vi trenger å bli flere for å kunne være en levende og pulserende menighet, og vi utfordrer våre venner til å spre ryktet om oss og invitere inn mennesker som vil bli kjent med oss og finne ut om dette er stedet de kan ha sitt åndelige hjem.

Alle troende inviteres til nattverdbordet, og etter messen dekkes det til kirkekaffe/kveldsmåltid i menighetssalen. Velkommen.