Førfasta – sexagesima

Søndag 7. februar feirer vi sexagesima i sta. Sunniva menighet. Det er andre søndagen i førfasta og markerer at det er seksti dager igjen til påske.

Tanken bak ei førfaste er at vi skal gjøre oss klare til den store åndelige reisa en fasteperiode kan være. Vi skal bruke tida til å breie grunnen i eigne liv, vende blikka innover i oss sjølve og åpne opp for Herrens vilje.

Evangelieteksten er henta fra Lukas og er likninga om såmannen som strødde kornet sitt utover åkeren. Derfor har denne søndagen også navnet såmannssøndag. Velkommen til liturgi førstkommende søndag kl 11.00 – I Døvekirken i Bergen (Kalfarveien 77).

Bryllupet i Kana – 3. søndag etter epifania

The Wedding Feast at Cana - Paolo VeronesePå den tredje søndagen etter epifania er det bryllupet i Kana som er evangelieteksten. Dette er en tekst som viser en lekenhet i dialogen mellom Jesus og Maria. Her er ikke snakk om konflikt eller irettesettelse. Det er heller snakk om at Jesus anerkjenner Marias forventinger om Messias. Likevel er teksten om Jesu første mirakel enda mer et svar på Marias bønner.

Maria, et ikon for Kirkens evige bønner, jager Jesus til han fanger henne. Mer om dette på messen søndag 24. januar. Velkommen til sta. Sunniva menighet – Kalfarveien 77 (Døvekirken i Bergen)

Epifania – 6. januar

Ordet «epifania» betyr åpenbarelse og har sin bakgrunn i Matteusevangeliet der vi får høre at: «Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne gå opp, og vi er kommet for å hylle ham».

De tre vise menn bar med seg gull, røkelse og myrra som er bilder på datidens tre kjente verdensdeler – Europa, Asia og Afrika. Med de tre vise menn som fulgte stjernen på veien mot Betlehem er Kristus blitt åpenbart for hele verden. Fr. Asle Ambrosius har skrevet mer om de tre vise menn i denne teksten.

Tampen brenn – andre søndag i advent!

Dei himmelvende vert ofte klaga for å vere verdsfjerne. Men dei politisk engasjerte vert rekna som ansvarlege. Det rare er at dei som venta på Menneskesonen og Guds rike, bygde katedralar og grunnla sivilisasjonar. Men dei som ville tvinge fram paradis på jord, etterlet seg øydeleggjing og moralsk likesæle.

Einkvar får avlese sitt livs barometer. Står det på ’vaking og venting’, ’likesæle’, ’mislykka forsøk’, ’ imorgon skal eg byrja eit nytt og betre liv’ eller på ’sovande’?

Tampen brenn når det åndelege livet berre ulmar. Då trengs speidarar som ropar: «Ver budd!»

Utopiane er døde. Jesus kjem snart!

Velkomen til messe med innsetjing av subdiakon, i Sta Sunniva, Bergen, i Haugeveien 30, Nordnes, søndag kl. 11.

Kristi kongefest

Kristi kongefest markerer slutten på kirkeåret. Vi har nå vandra med Jesus fra før han ble født til han døde. Vi har vært med på oppstandelsen hans fra de døde og hans himmelfart. I dag er sirkelen slutta, og vi står igjen med Kristus som konge i Guds rike og hans gjenkomst i herlighet for å dømme levende og døde.

Vi feirer Kristi kongefest 22. november klokka 11:00 i kapellet i Sjøfarendes aldershjem på Nordnes. Velkommen!

Helgemesse

På den gamle primstaven er 01. november markert med et kors og et skip som står bak-fram. Dagen blir kalt for helgemesse og er en minnedag for alle helgener og særlig de vi ikke kjenner navnet på.

Helgemessefeiringen er en påminnelse om at de hellige står sammen med oss både i liv og tjeneste. De er med oss i det vi kaller «de helliges samfunn». De viser oss til Kristus gjennom ord og gjerning. Deres liv inspirerer oss og deres forbønn følger oss.

Vi feire helgemesse (allehelgensdag) førstkommende søndag klokken 11:00. Velkommen!

21. søndag etter pinse – vindøndene og arvingen

I søndagens evangelietekst – lignelsen om vinbøndene og arvingen – møter vi Jesus i enda en av de mange konfrontasjonene han har med fariseerne. Det er nesten som Jesus er ute etter å oppsøke en konflikt, og kanskje er han nettopp det.

Likevel er nok årsaken en annen enn den vi tror. Jesus går ikke til rette med fariseerne for å ta dem, men fordi han aldri gir dem opp.

Mer om dette i messen søndag 21. oktober klokken 11.00. Velkommen

Pengane eller livet

‘Kva kostar evig liv?’ spør ein rik mann. Han hadde gjort alt som var rimeleg å vente: Gjort Guds vilje. Berre éin ting stod att: Fri seg frå rikdomen sin. 

“Det du festar hjarta ditt ved og som du stolar på, det er din gud.” Seier Luther om det 1. bodet. Det hjelper ikkje å halde boda om å snakke sant, ikkje stele, hore, eller begjære, dersom du ikkje passerar den fyrste testen.

Evig liv kosta Gud eit offer. Han gav opp livet for å gi oss livet. Der har du prisen på evig liv. Eit liv for eit liv. Sånn var det for Gud. Sånn er det for menneske.

Kva er det du festar hjartet ditt ved og stoler på?

Historia om den rike mannen står i Mark 10,17-27. Den blir sentral i messa i Sta Sunniva menighet, Haugeveien, Nordnes, Bergen. Velkomen søndag kl. 11.

Lasarus blir vekket til live

Da Jesus var ferdig med å be, sa han: “Lasarus, kom ut!” Det samme sier Jesus til enhver av oss; “Kom ut!” Jesus kaller oss ut av de gravene vi befinner oss i, ut av vår trelldom, for vi skal ikke leve i mørket, men i lyset. Vi skal ikke leve i frykt, men i tro. Derfor avslutter også Jesus søndagens evangelietekst (Joh. 11: 17-46) med ordene: “Løs ham, kom ut!” – ord som også gjelder oss.

Velkommen til høymesse søndag 27. september klokken 11:00.

Vil du bli frisk?

Somme les evangelia berre som forteljingar frå langt tilbake. Johannes skriv evangeliet som mønster. Hendingane er historiske, men personane sprengjer sin individualitet, stadane sprengjer geografien og historia sprengjer tidsforskjelane.

Alle menneske er blindfødde. Alle er spedalske (=ureine). Alle er lame. Som han ved Betesda dam. Vona ligg i at han veit det. Ikkje før vi erkjenner at vi er sjuke eller syndige, kan vi få hjelp. Mønsterforteljinga handlar ikkje berre om å vere lam i beina. Men totalt hjelpelaus til å kunne redde seg sjølv.

Einaste hinderet er om du har meir tillit til deg sjølv enn til Jesus. Berre syndaren kan seie: Han er min Frelsar.

”Synda ikkje meir, så ikkje noko verre skal henda deg.” Det finst ein lagnad verre enn sjukdom.

Syndstilgjeving er ikkje ei ’once in a lifetime’-erfaring. Difor er skriftemålet del av det kristne livets mønster. Vi treng det. Både vi lamme, vi blinde, vi spedalske og vi syndige.

Det vert messe i St Sunniva menighet, Haugeveien 35, Bergen, søndag kl. 11.00