Andre søndag i juletida

Vi må vedkjenne oss mørket i verda. Vi trenger å bli minna på at kong Herodes er ekte – ikke bare på Jesu egen tid, men også i dag. Historia om Herodes og barnemorda har levd i menneska heilt siden hendinga i Betlehem julenatt. Ja, faktisk har historia levd i menneska til alle tider, og kong Herodes er fremdeles iblant oss og kanskje mer enn noen gang. Der er alltid noen som vil øydelegge livet, øydelegge det som er helliget.

Vi feirer andre søndag i juletida 2. januar klokka 18:00 i lokalene til Bergen døvekirke (Kalfarveien 77). Hjertelig velkommen!

 

Velsignet julehøyttid!

“Fred over jorden, Menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født!” (B.S. Ingemann)

Neste messe er søndag 2. januar klokken 18:00 i Bergen Døvekirke. Velkommen!

Andre søndag i advent

F561astetider er tider for å ta ein realitetsjekk i livet. Det er tider for å stresse ned, vere meir reflekterte og tenkje igjennom kvar ein står i forhold til kyrkja og det åndelege livet sitt. Fastetider er tider for å gå nærare sine åndelege rettleiarar, søkje skriftemål hos prestane og førebu seg på høgtida som alltid kjem etter ein fasteperiode.

Advent er ei slik fastetid, og vi feirar andre søndag i advent 5. desember klokka 18.00 i Bergen Døvekyrkje, Kalfarveien 77. Velkomen!

Kristi kongefest

Kristi kongefest markerer slutten på kirkeåret. Vi har nå vandret med Jesus fra før han ble født til han døde. Vi har vært med på oppstandelsen hans fra de døde og hans himmelfart. I dag er sirkelen sluttet, og vi står igjen med Kristus som konge i Guds rike og hans gjenkomst i herlighet for å dømme levende og døde.

Les mer om Kristi kongefest på denne lenken.

Vi feirer Kristi kongefest 21. november klokka 18:00 i Bergen Døvekirkes lokaler i Kalfarveien 77. Velkommen!

Jakobsliturgien 24. s. etter pinse

Vi nærmer oss nå kirkeårets slutt, og denne søndagen får vi være vitne til Jesu klagerop over byen Jerusalem.  “Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg!” sier Jesus i evangeliet etter Matteus.

Denne søndagen feirer vi med jakobsliturgien klokken 11:00 i Bergen døvekirke. Velkommen!

Gjestfri messe med åpent nattverdsbord

Søndag 3. oktober kl 18.00 ønsker vi å invitere venner, bekjente og interesserte til gjestfri messe med åpent nattverdsbord.

Vårt håp er å kunne være et synlig Kristi nærvær i byen som mennesker kan søke til og der finne sitt åndelige hjem.

Vi legger ikke skjul på at vi trenger å bli flere for å kunne være en levende og pulserende menighet, og vi utfordrer våre venner til å spre ryktet om oss og invitere inn mennesker som vil bli kjent med oss og finne ut om dette er stedet de kan ha sitt åndelige hjem.

Alle troende inviteres til nattverdbordet, og etter messen dekkes det til kirkekaffe/kveldsmåltid i menighetssalen. Velkommen.

 

Jakobsliturgien 18. s. etter pinse

«For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.», hører vi i dagens evangelietekst. Det hele virker som et utdrag fra en dårlig planlagt fest, men er i virkeligheta en av nøklene til en ydmyk kristen livsførsel. Vi er alle innbydd til Herren Jesu Kristi bordsete. Vi har alle fått invitasjoner, men forberedelsene våre til festen er ikke alltid like gode, og kanskje er det ydmykhet som mangler mest?

Mer om dette i jakobsliturgien søndag 26. september kl 11:00 i Døvekirken Bergen (Kalfarveien 77). Velkommen!

Syttende søndag etter pinse

Søndagens evangelietekst handler om den døde enkesønnen i Nain som blir vekket til livet igjen. Teksten er unik for Lukasevangeliet, og man skulle tro at fortellingen om et slikt guddommelig mirakel først og fremst er en fortelling om Guds makt og helbredende kraft. Det er den også, men like fullt er historien om enkesønnen like mye en historie om en Gud som går nær og som helbreder ødelagte hjerter. Mer om dette kommende søndag.

Velkommen til jakobsliturgien søndag 19. september klokken 18:00 i Døvekirken (Kalfarveien 77).

Velkommen til Den nordisk-katolske kirke i Bergen

Festen for Marias hensovelse

Marias hensovnelse, 15. august

’Sæl er den velsigna moder /
som deg under hjarta bar!’
synger Elias Blix om Maria, hun som de troende til alle tider priser salig.

Uten henne ikke noe Jesusbarn født som menneske. Og uten inkarnasjonen ingen frelse for syndere.

15. august er den årlige minnedagen for Marias hensovnelse. Slik Maria tok imot Jesus og var med han livet igjennom, har Jesus tatt imot henne i himmelen for å være med henne i evigheten. Hun har fått den plassen Gud har gjort istand for henne, slik vi en dag håper å få vår.

«Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til» skriver apostelen (Ef 1,18).

Vel møtt til messe i Døvekirken, Kalfarveien 77, Bergen, søndag 15. august kl 11.00.