Helgemesse

På den gamle primstaven er 01. november markert med et kors og et skip som står bak-fram. Dagen blir kalt for helgemesse og er en minnedag for alle helgener og særlig de vi ikke kjenner navnet på.

Helgemessefeiringen er en påminnelse om at de hellige står sammen med oss både i liv og tjeneste. De er med oss i det vi kaller «de helliges samfunn». De viser oss til Kristus gjennom ord og gjerning. Deres liv inspirerer oss og deres forbønn følger oss.

Vi feire helgemesse (allehelgensdag) førstkommende søndag klokken 11:00. Velkommen!

21. søndag etter pinse – vindøndene og arvingen

I søndagens evangelietekst – lignelsen om vinbøndene og arvingen – møter vi Jesus i enda en av de mange konfrontasjonene han har med fariseerne. Det er nesten som Jesus er ute etter å oppsøke en konflikt, og kanskje er han nettopp det.

Likevel er nok årsaken en annen enn den vi tror. Jesus går ikke til rette med fariseerne for å ta dem, men fordi han aldri gir dem opp.

Mer om dette i messen søndag 21. oktober klokken 11.00. Velkommen

Pengane eller livet

‘Kva kostar evig liv?’ spør ein rik mann. Han hadde gjort alt som var rimeleg å vente: Gjort Guds vilje. Berre éin ting stod att: Fri seg frå rikdomen sin. 

“Det du festar hjarta ditt ved og som du stolar på, det er din gud.” Seier Luther om det 1. bodet. Det hjelper ikkje å halde boda om å snakke sant, ikkje stele, hore, eller begjære, dersom du ikkje passerar den fyrste testen.

Evig liv kosta Gud eit offer. Han gav opp livet for å gi oss livet. Der har du prisen på evig liv. Eit liv for eit liv. Sånn var det for Gud. Sånn er det for menneske.

Kva er det du festar hjartet ditt ved og stoler på?

Historia om den rike mannen står i Mark 10,17-27. Den blir sentral i messa i Sta Sunniva menighet, Haugeveien, Nordnes, Bergen. Velkomen søndag kl. 11.

Lasarus blir vekket til live

Da Jesus var ferdig med å be, sa han: “Lasarus, kom ut!” Det samme sier Jesus til enhver av oss; “Kom ut!” Jesus kaller oss ut av de gravene vi befinner oss i, ut av vår trelldom, for vi skal ikke leve i mørket, men i lyset. Vi skal ikke leve i frykt, men i tro. Derfor avslutter også Jesus søndagens evangelietekst (Joh. 11: 17-46) med ordene: “Løs ham, kom ut!” – ord som også gjelder oss.

Velkommen til høymesse søndag 27. september klokken 11:00.

Vil du bli frisk?

Somme les evangelia berre som forteljingar frå langt tilbake. Johannes skriv evangeliet som mønster. Hendingane er historiske, men personane sprengjer sin individualitet, stadane sprengjer geografien og historia sprengjer tidsforskjelane.

Alle menneske er blindfødde. Alle er spedalske (=ureine). Alle er lame. Som han ved Betesda dam. Vona ligg i at han veit det. Ikkje før vi erkjenner at vi er sjuke eller syndige, kan vi få hjelp. Mønsterforteljinga handlar ikkje berre om å vere lam i beina. Men totalt hjelpelaus til å kunne redde seg sjølv.

Einaste hinderet er om du har meir tillit til deg sjølv enn til Jesus. Berre syndaren kan seie: Han er min Frelsar.

”Synda ikkje meir, så ikkje noko verre skal henda deg.” Det finst ein lagnad verre enn sjukdom.

Syndstilgjeving er ikkje ei ’once in a lifetime’-erfaring. Difor er skriftemålet del av det kristne livets mønster. Vi treng det. Både vi lamme, vi blinde, vi spedalske og vi syndige.

Det vert messe i St Sunniva menighet, Haugeveien 35, Bergen, søndag kl. 11.00

Fjortende søndag etter pinse

Dette er nestekjærlighetens søndag. Evangeliet er hentet fra Jesu Bergpreken. I følge Jesus er nestekjærlighetens mål at vi skal være og gjøre som vår himmelske Fader. Han elsker både dem som elsker ham og dem som ikke gjør det. Denne kjærligheten må få prege våre øyne, våre hender og våre lommebøker.

Det handlar om å oppdage sammenhengene mellom mellom himmelen og jorden, mellom det guddomelige og det menneskelige: At vårt forhold til hverandre speiler vårt forhold til Gud. Han er barmhjertig. Derfor er barmhjertighet den målestokk vi skal måle både menighet og menigmann med.

Tolvte søndag etter pinse – omvendelse

«Gud har lovet tilgivelse for din omvendelse, men ikke morgendagen til din utsettelse», skal den hellige Augustin ha sagt. Sjøl står han for en av de mest berømte omvendelsene i kirkehistoria. Han gikk fra å forakte kristendommen fordi den var for naiv til å bli den største kristne tenkeren i Vesten. Evangeliet for kommende søndag handler også om omvendelse.

Velkommen til oss i sta. Sunniva menighet!

Marias hensovnelse

Avfotografering av ikonet “The eternal sleep”. ROØ

Kommende søndag feirer vi dagen for Marias hensovnelse – også kalt for Marimesse. Dagen avløser den to uker lange hensovnelsefasten og har en lang historie som minnedag i Kirken. Alt på 100-tallet markerte den kristne menighet dagen.

Maria vitnet med sitt liv om Jesus Kristus på en helt spesiell måte. Hun som fødte Jesus var  Kristus-bærer på en særlig måte, men viser samstundes at alle kristne også skal være Kristus-bærere i våre sammenhenger.

Maria er dessuten et sterkt symbol på hva Gud kan gjøre i og gjennom mennesker. Du kan lese mer om Maria og festdagen her: mer her.

Noe å tenke på i sommer?

Andre søndag etter pinse

«Slå deg til ro. Et, drikk og vær glad!» Sitatet kunne vært (og er kanskje) en overskrift i ett av dagens mange trendblader eller blogger skrevet av influensere. Likevel er dette hentet fra Jesu lignelse om den rike bonden. «Du dåre! …» er Guds svar på slike tanker.

Den andre søndagen i pinse er penger og rikdom tematikken. Er penger veien til rikdom eller er der en annen valuta som leder oss til en annen rikdom? Er det greit å være rik så lenge man også er rik i Gud? Må man velge mellom jordisk rikdom og himmelens skatter?

Kanskje får du noen av svarene søndag 14. juni kl 11.00 i sta. Sunniva menighet, Nordnes. Velkommen!