Pasjonssøndag

Denne sundagen innleier den verkelege pasjonstida. Fastetid går over til pasjonstid. Dvs. ei fordjuping og intensivering av førebuingane våre til å feire påske. Og ei intensivering av Jesu omgang med dødens lakeiar.

Jesu vandring mot Jerusalem endra seg frå vandring til kamp. Her kjem også vi inn i historia. Om vi vil vere med inn i kampen. Kampen mot det vonde er kampen mot synda. Jødane hadde reinsingsbad dei måtte gjennom før påske. Det treng vi også: Reinse våre sinn og tankar og liv så ikkje freistingar, men etterfylgjing får prege oss.

Så fylgjer palmesundag og tre heilage dagar i den stille veka då heile verda vert forvandla, og vi med henne. Smålege fightar med våre næraste, skammelege tankar, gjerningar og ord – alt dette forvandlar Han for dei som fylgjer Han. Han forsonar dei gjennom den nåden Han omsluttar dei med, utan å gjere skil på verdige og uverdige. Og Han samlar til eitt alle dei Gud born som er spreidde av sine indre fightar og sine svik når Han får forvandle.

Vi feirer pasjonssøndagen 7. april klokken 11.00. Fr. Ottar Mikael Myrseth er predikant. Velkommen!