Pasjonstiden

5. søndag i faste, pasjonssøndagen, innleder vi pasjonstiden. Ordet pasjon betyr lidelse, og fastetiden går nå over til en periode med mer fordypning og intensivering av forberedelsene til påskehøytiden. I skriften ser vi dette igjen ved at Jesu reise mot Jerusalem endrer seg fra å være en vandring til å bli en kamp.

Den samme endringen ser vi som faster òg. Vi begynner å kjenne at reisen mot påske begynner å røyne på. Kampen mot synden intensiveres, men heldigvis kommer evangelieteksten vår til hjelp. Jesus ord om at hver den som tror på ham, ikke skal gå tapt, men ha evig liv, blir en trøst og et håp i vandringen.

Translate »