Pilegrimstunet i Hålandsdalen

9022118619_6e7e61cda7

Pilegrimstunet – overnatting og omgjevnader for dei som ynskjer vera litt for seg sjølv, bruka tid i bøn og heilag lesnad i veksling med kanopadling, fiske, fjellvandring eller gardsarbeid.

Skildring

Pilegrimstunet på garden Tegland ligg i Hålandsdalen i Fusa i Hordaland. I ein vill, naturskjønn og frodig vestlandsnatur kan ein finna ro og kvile. Overnattingsstaden ligg i vasskanten ved det vidgjetne fiskevatnet Skogseidvatnet. Frå hytta kan ein dra ut på holmeturar med kano i det 4 km lange vatnet, eller ein kan føreta vandringar i kulturlandskap, skogslier eller fjellterreng. Om ein ynskjer det, er ein velkomen til å delta i enkle arbeidsoppgåver på garden og få møta sauene. Ikkje minst oppmodar me til å nytta kapellet som ligg under ein stor heller nokre meter opp frå vatnet, rett sør for garden.


Stad Tegland, 5640

Prisar Overnatting: 500,- pr natt i vekedagar, 750,- pr natt i helger (fredag/-laurdag / laurdag-sundag)
Sjå elles http://skogseidvatnet.blogspot.no/ for ytterlegare prisinformasjon

Produkt Overnatting med sjølvhushald, fri bruk av kano(ar) er inkludert i prisen
Meir info om hytta ligg påhttp://skogseidvatnet.blogspot.no/

Kontaktinformasjon

Telefon 47618490

Nettstad http://skogseidvatnet.blogspot.no/