Pinsedag

Pentecost1«Det ånder himmelsk over støvet», synger Grundtvig. Femti dager etter fullføres Kristi påskegjerning. Pinse er påskens fullbyrdelse. Kristus vant seier over synden og døden så han kunne utgyde sin livgivende Ånd og fornye hele skaperverket.

Mennesket og og naturen er skapte av Gud og han skapte det godt. Men bare Gud har liv i seg selv, og bare det har liv som Han gir sin livgivende Ånd. Kropp og ånd hører sammen. Lenge har vi i vår kultur fortrengt og fornektet den åndelige dimensjon. Men uten Guds Ånd flater alt ut, mister si dybde, sin styrke, sin glans og sin meining.

Pinsefesten er kirkens rop etter Guds fornyende Ånd, utrent over alt som er. I tro på det salmisten synger: «Du sender ut din Ånd, og liv blir skapt, hele jordflaten fornyer du» (Sal 104,30).

Translate »