Pontifikalmesse 21. juni

murillo-fortapte-sønn-560x514Søndag 21. juni feirer vi fjerde søndag i treenighetstida. Det gjør vi med pontifikalmesse ved biskop Roald Nikolai Flemestad. Temaet denne søndagen er den bortkomne sønnen i Lukas 15: 11-32. I kollektbønna ber vi derfor:

Barmhjertige Gud, himmelske Fader, du som leter etter det fortapte og lar de bortkomne vende tilbake, gi oss å stole på din godhet, så vi ikke mister motet, men vender om og finner trøst og glede hos deg, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.

Under kirkekaffen blir det samtale om de siste medieoppslagene rundt Den nordisk-katolske kirka.