Rogate – be i Jesu navn

Velkommen til messe i Sta Sunniva søndag 21. mai kl. 11.00. Dette er 6. søndag i påsketiden, nærmere bestemt bønnesøndagen.

“Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen,” inviterer Jesus.

Gud vil at vi i alle ting skal gå til ham, at vi skal søke hans vilje så hele vårt  liv preges av at vi tilhører ham. Jesus gav oss Helligånden som selv ber i oss og med oss. Hans største oppgave er å gjøre vårt liv til en eneste lang bønn.

Så den som ber, er aldri alene. Kirken er Gudsfolkets store bønne-fellesskap. Der lærer vi å be av og med og for hverandre. Der bæres vi av hverandres bønner, og vi bærer hverandre helt fram til Guds himmelske tronstol.

Evangeliet for denne søndagen finner du i Joh 16,23-28. Velkommen. Prest er fr Ottar Mikael.