Sexagesima – såmannssøndag

sembradorDenne søndagen blir ofte kalt for såmannssøndagen. Evangelieteksten er henta frå likninga i Lukas om såmannen som strødde kornet sitt utover åkeren og der nokon fall i god jord mens andre korn i ringare jord. Jesus tolkar sjølv likninga og forklarar oss at kornet er eit bilete på Guds ord. Dagen blir frå gamalt av også kalt for sexagesima og er den andre søndagen i forfasta.

Da nu meget folk strømmet sammen, og de som bodde omkring i byene, drog ut til ham, sa han i en lignelse: En såmann gikk ut for å så sin sæd, og da han sådde, falt noget ved veien; og det blev trådt ned, og himmelens fugler åt det op. Og noget falt på stengrunn; og da det var vokset op, visnet det, fordi det ikke hadde væte. Og noget falt midt iblandt torner; og tornene vokste op med og kvalte det. Og noget falt i god jord; og det vokste op og bar frukt i hundre fold. Da han sa dette, ropte han: Den som har ører å høre med, han høre!

Translate »