Sjette søndag i påsketida

prayer_ropeFra gammelt av er denne søndagen kalt for rogasjonssøndag eller bønnesøndag, og temaet er “Å be i Jesu navn”. .

I kollektbønna ber vi denne søndagen slik:

Evige Gud og Fader, du som gjennom din Sønn har lært oss å be i Jesu navn, overlat oss aldri til fortvilelsen eller tvil på bønnens makt, så vi alltid søker ditt ansikt og stoler på at du vet hva vi trenger til og gir oss langt mer enn vi evner å be om, ved din Sønn, Jesus Kristus som med deg og Den hellige Ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.

 

Alle er hjertelig velkommen!