Søndag sexagesima

Christ as SowerSøndag 31. januar feires igjen messe i Sta Sunniva menighet. Biskop Roald Nikolai forretter.

Denne søndagen som har navn av å være den 60. dag før påske, regnes også som såmannens søndag, etter Jesu lignelse om såmannen. Såmannen er i virkeligheten Gud selv. Han både sår og høster. Guds rike er altså ikke noe vi mennesker kan ”jobbe” frem, så Guds rike er ingen premie for menneskelig innsats.
Men resultatet av denne såmannens gjerning avhenger av den åkerjord det sås i. Når vi ber “Komme ditt rike”, handler det også om at våre hjerter og våre liv må beredes til å ta vare på ordet, slik Maria gjorde det.

Vel møtt til messe i Sjøfarendes Aldershjem, Haugeveien 35, på Nordnes denne søndagen kl. 11.