Syttende søndag etter pinse

Søndagens evangelietekst handler om den døde enkesønnen i Nain som blir vekket til livet igjen. Teksten er unik for Lukasevangeliet, og man skulle tro at fortellingen om et slikt guddommelig mirakel først og fremst er en fortelling om Guds makt og helbredende kraft. Det er den også, men like fullt er historien om enkesønnen like mye en historie om en Gud som går nær og som helbreder ødelagte hjerter. Mer om dette kommende søndag.

Velkommen til jakobsliturgien søndag 19. september klokken 18:00 i Døvekirken (Kalfarveien 77).