Tag: Biskop Roald Nikolai

Foredrag og pontifikalmesse

Helgen lørdag 15. februar kl. 19 og søndag 16. februar får sta. Sunniva menighet besøk av biskop Roald Nikolai Flemestad.   Program Lørdag 15. februar klokken 19.00: “Hva er et skriftsyn? Om Bibel og tradisjon.” Et foredrag om Bibelens tilblivelse og innhold med særlig vekt på Johannes-evangeliet. Som en forberedelse oppfordres det til å lese …

Continue reading

Adventsfesten og generalvikaren

Sundag 8. desember blei fader Ottar Mikael Myrseth innsett som generalvikar i Den nordisk-katolske kyrkja. Sta. Sunniva menighet i Bergen var vertskap for storhendinga, og biskop Roald Nikolai Flemestad leidde først innsetjingsseremonien før han stod i spissen for den påfølgjande messefeiringa. – At eg blir generalvikar tyder at eg kan… les meir her. For fleire bilete frå dagen, gå …

Continue reading

Gifte biskopar?

I Noreg er Den nordisk-katolske kyrkja sin biskop den første gifte katolske biskopen sidan høgmellomalderen. Dette høyrest kanskje eksotisk ut, men i kyrkjehistorisk samanheng er ikkje gifte klerkar uvanleg. I tida før 300-talet var det vanleg med både gifte biskopar og prestar. Det einaste kriteriet var at dei ikkje skulle drive med bigami – noko …

Continue reading

Katolsk – hva betyr det?

Slik ordet ”katolsk” ofte brukes i dagens kirkelige debatt, kan man ledes til å tro at uttrykket betegner Den romersk-katolske kirke i motsetning til luthersk eller ortodoks kirkeliv. Bruken av ordet «katolsk» som konfesjonsbetegnelse er imidlertid noe nytt. De ortodokse og gammelkatolske kirkene har aldri oppgitt retten til å kalle seg katolsk. Og på luthersk …

Continue reading