Tag: Herrens oppstandelse

Er mennesket til for sabbaten?

Sundag 22. september feirar Sta. Sunniva kyrkjelyd Herrens oppstode. Det er 17. sundag etter treeiningsdagen, og sentralt i feiringa står Jesu ord i Markusevangeliet som syner oss at Han er Herre og står over folkemeiningar og menneskebod: «Sabbaten vart til for mennesket, ikkje mennesket for sabbaten. » Fader Svein Bartolomeus forrettar og held preike. Den …

Continue reading