Tag: Kirken

Persok

Søndag 29. juni feirer vi i sta. Sunniva menighet persok. Dagen er til minne om apostlene Peter og Paulus sitt martyrium. Begge endte sitt liv i Roma under keiser Nero sin store forfølgelse av de kristne ca år 64. Apostelen Peter vart korsfesta, og i følge kirketradisjonen vart apostelen Paulus halshugget – på samme dag …

Continue reading

Gamletrua

(korte utdrag fra artikkelen ”Den gamle tro” av Ingrid Gjertsen. Det henvises til atikkelen i ”Motstand og tilbedelse, festskrift til Roald Nikolai Flemestad”, 2013, s. 197-213) Etter reformasjonens innførelse i Norge høres i flere hundre år snakk om ”den gamle tro” eller ”gamletrua,” brukt i motsetning til ”den nye tro.” Den gamle tro står for …

Continue reading