Tag: Messe

Er mennesket til for sabbaten?

Sundag 22. september feirar Sta. Sunniva kyrkjelyd Herrens oppstode. Det er 17. sundag etter treeiningsdagen, og sentralt i feiringa står Jesu ord i Markusevangeliet som syner oss at Han er Herre og står over folkemeiningar og menneskebod: «Sabbaten vart til for mennesket, ikkje mennesket for sabbaten. » Fader Svein Bartolomeus forrettar og held preike. Den …

Continue reading

Gamletrua

(korte utdrag fra artikkelen ”Den gamle tro” av Ingrid Gjertsen. Det henvises til atikkelen i ”Motstand og tilbedelse, festskrift til Roald Nikolai Flemestad”, 2013, s. 197-213) Etter reformasjonens innførelse i Norge høres i flere hundre år snakk om ”den gamle tro” eller ”gamletrua,” brukt i motsetning til ”den nye tro.” Den gamle tro står for …

Continue reading

Messe søndag 18. august

Etter en sommer der sta. Sunniva menighet har feiret messene sine i Hidlerkapellet på Tegland i Øvre Hålandsdalen, starter vi førstkommende søndag opp med ordinære messefeiringer i kirka vår på Nordnes. Vi er kommet til 12. søndag etter treenighetsdagen, og sentralt denne søndagen er historia om den døve mannen som Jesus helbredet. I evangelieteksten står …

Continue reading