Tag: prost

Prostebesøk

Førstkomande søndag feirer vi messe med besøk frå prosten Ottar Myrseth i Selja prost. Han skal preike over teksten i Markus 2:1-12. Fader Svein Bartolomeus er liturg. Den gammeltestamentlige lektien er 1. Mos. 15:1-6. Nytestamentlig epistel er Rom. 4:1-8.