Stikkord: Tjener

Barsok

Barsok er den gamle norske nemninga for Bartolomeus-messe, dagen til minne om apostelen Bartolomeus, ein av dei tolv Jesu apostlar. Apostelen Bartolomeus er ikkje mellom dei mest kjende apostlane. Han er nemnt i opprekninga over apostlar fleire stader i evangelia. Den kyrkjelege tradisjonen gjev oss likevel noko meir informasjon om livet til den heilage Bartolomeus. …

Fortsett å lese

Translate »