Tag: Tjener

Barsok

11. sundag i trinitatis har me i år valt å markera barsok i sta. Sunniva. Barsok er den gamle norske nemninga for Bartolomeus-messe, dagen til minne om apostelen Bartolomeus, ein av dei tolv Jesu apostlar. Bartolomeus er ikkje mellom dei mest kjende apostlane. Han er nemnt i opprekninga over apostlar fleire stader i evangelia. Den …

Continue reading