Tredje søndag i advent

Dette er Johannes Døperens dag, han som Jesus kalte den største i Himmelriket, men som selv regnet seg som den minste. «Rydd Herrens veier» var hans hovedbudskap når han pirket i folks samvittighet og inviterte til omvendelses-dåpen, den tids skriftemål.

Noen og enhver må feie for sin egen dør. Det høye, det selvgode i oss må jevnes ut. Det lave, jordbundne og likegyldige må fjernes. De falske unnskyldningene må bort, så Guds lam, som bærer verdens synd, kan komme til. Jødene ble dratt til Johannes i store flokker. De lengtet og hadde samvittighet.

En våken samvittighet og Guds frelse har alltid hørt sammen.

Translate »