Tredje søndag i advent

«I keiser Tiberius’ femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea … kom Guds ord til Johannes».

I dag kan Guds ord komme til oss alle. I dag har vi mer enn noen gang før muligheten til å høre Gud tale til oss. Aldri har Bibelen vært så tilgjengelig som nå. Aldri har kirkene vært så åpne som i den moderne førjulstiden. Aldri har de åndelige strømningene vært nærere oss enn med internett. Likevel er det tomheten som dominerer dagens arenaer.

Det var langt mellom julebordene i ørkenen der Johannes Døperen levde. Han livnærte seg stort sett på det naturen bød på og levde et tilbaketrukket liv. Slik klarte han å leve et åndsfylt liv i en verden som kanskje var like stormfull som vår tid og på samme tid vise oss veien til frelseren.

Vi må finne den samme veien. Vi må finne den veien som går gjennom julegatene og ut av julemaset og inn til en krybbe og en stall. Adventstiden er en slik mulighet. Adventstiden er en tid for åndelig omvendelse. En tid for å finne tilbake til nattverdbordet og det kristne fellesskapet.

Translate »