Tredje søndag i advent

john-the-baptist

På den tredje søndagen i advent er det Herren sin profet og forgjengar som står sentralt. I evangelieteksten (Matt. 11:2-11) er vi difor vitne til Johannes som sender disiplene sine til Jesus for å finne ut kven han er. Jesus svarer med desse orda:

Gå bort og fortell Johannes det som I hører og ser: blinde ser og halte går, spedalske renses og døve hører og døde står op, og evangeliet forkynnes for fattige; og salig er den som ikke tar anstøt av mig.

Johannes forløparen er eit vitne om det som skal kome og det som vi alle ventar på i adventstida; at Herren Jesus Kristus skal bli født som menneske i ein vesal stall julenatt.

Den tredje søndag i advent blir frå gamalt av også kalla for den rosa søndagen eller Gaudete-søndagen etter det første ordet i messa si innleiing denne dagen: Gaudete in Domino semper – Gled dykk i Herren alltid! (Fil. 4:4-6)

Translate »